Bliv en mere attraktiv arbejdsplads med ImageBooster – medarbejder, organisations, og lederudvikling i øjenhøjde……

Der skal så lidt til!

Sammen rækker vi længere og opnår bedre resultater!

Vi arbejder med jeres kommunikation og kultur, så arbejdsglæden og effektiviteten stiger, og I bliver en mere attraktiv arbejdsplads!

….der har lettere ved at tiltrække- og fastholde de gode medarbejdere.

Har I udfordringer med at tiltrække eller fastholde de gode kvalificerede medarbejdere?
Ville I ønske trivslen og arbejdsglæden var bedre, og sygefraværet lavere?

Hvis I kan sige ja til dette samt evt. et eller flere af nedenstående punkter, kan vi uden tvivl hjælpe jer:

  • Er personaleudskiftningen for stor?
  • Har I svært ved at tiltrække og- eller fastholde kvalificerede medarbejder?
  • Oplever I et dårligt psykisk arbejdsmiljø og evt. konflikter?
  • Har I en personalesammensætning bestående af forskellige faggrupper eller etniciteter, der har udfordringer med at samarbejde?
  • Er I i en situation hvor forskellige virksomhedskulturer skal lære at samarbejde gr. fusion af afdelinger eller virksomhedssammenlægning ?
  • Oplever I dårlig eller mangelfuld kommunikation- og samarbejde på arbejdspladsen?
  • Ikke-synlig eller mangelfuld ledelse?
  • Uformel ledelse?
  • Ledere der ikke føler sig trygge eller kompetente i lederrollen?
  • Kunne I ønske jer en højere effektivitet med bedre udnyttelse af ressorucer samt en bedre bundlinje?Så kan et  ImageBooster forløb uden tvivl hjælpe jer….
…. og er I klar over, hvad det reelt koster at sige farvel til en nøglemedarbejder – og at ansætte en ny?

Det har vi kigget nærmere på, og det er rigtig-rigtigt dyrt – såvel i direkte som indirekte omkostninger.
Ikke blot er der de direkte omkostninger til selve ansættelsesforløbet, især hvis I anvender en ekstern rekrutteringspartner, men der er også en hel masse følgevirkninger- og omkostninger som resultat af en fratræden.

Når en medarbejder vælger at forlade jer, vil I typisk, ud over at miste en værdifuld ressource, også miste en masse uformel, ikke reproducerbar viden samt relationer til evt. kunder, leverandører og samarbejdspartnere etc.
Ofte medfører det endvidere langvarig ekstra arbejdsbyrde for den resterende organisation med risiko for at miste kunder, omsætning – og flere medarbejdere!

Vi har regnet lidt på det…

Hvorfor ImageBooster?
Fordi medarbejdertrivsel og “talent attraction” giver gladere medarbejder og bedre bundlinje!

Hos ImageBooster arbejder vi holistisk med trivsel og talent attraction baseret på organisations- og medarbejderudvikling på alle niveauer – primært med udgangspunkt i, hvordan vi som mennesker bedst kommunikerer med hinanden.
Alle mennesker er forskellige, og kommunikerer- og motiveres forskelligt, så med lidt øget bevidsthed om dette og nogle konkrete, effektive virkemidler, kan vi opnå store resultater med en beskeden indsats.

Da alt og alle er indbyrdes forbundne, kan vi ikke foretage nogle ændringer, uden at det vil påvirke andre i organisationen eller vores omverden. Vi arbejder derfor altid ud fra en holistisk betragtningsvinke, der sikrer “best value for money”, størst muligt ejerskab for forandringerne, og mindst mulige gener for de implicerede.

Medarbejderne er virksomhedernes vigtigst ressource – pas på dem!

Vi er af den overbevisning, at vi med små midler kan få de fleste medarbejder til at trives bedre, yde mere, og generelt opleve en større jobglæde og loyalitet over for virksomheden.

Vi arbejder altid med udgangspunkt i jeres aktuelle situation og evt. udfordringer, bundet op mod jeres strategi og ønsker for fremtiden, hvorfor det hele starter med en sparring omkring dette.
(I ville blive forbavset hvis I vidste, hvor mange medarbejdere der ikke aner, hvad virksomhedens eller organisationens mål og strategier er!)
Vi analyserer – og identificerer de indsatsområder der skal arbejdes med, og laver i samarbejde med jer en prioriteret plan for hvilket tiltag der skal gøres, hvornår.

Det får I ud af det: 

Med et tilpasset ImageBoster forløb, vil I fra dag ét opleve en generel bedre trivsel i organisationen, højere effektivitet, bedre ledelse og mere glade og engagerede medarbejdere samt et bedre image i omverdenen. Dette vil på sigt gøre det lettere for jer at at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, og dermed spare jer for en en masse “støj” samt omkostninger til rekruttering, oplæring,  onboarding etc.